Rondo Hakena

Rozpoczęcie inwestycji

Rozpoczęcie robót związanych z budową parku handlowego planowane jest w trzecim kwartale 2018 roku. Obecnie inwestycja jest na etapie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskiwania uzgodnień administracyjnych. Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę rozpocznie się proces budowy Parku Handlowego Rondo Hakena. Oddanie do użytku przewidywane jest w trzecim kwartale 2019 roku.

Informacje dla najemców

Lokalizacja na skrzyżowaniu głównych arterii Szczecina. Tego typu usytuowanie skutkujące dobrą widocznością obiektu będzie sprzyjało budowaniu świadomości lokalizacji handlowej i tym samym szybszemu dojrzewaniu parku handlowego. Lokalizacja przy drodze krajowej nr 13 (ul. Południowa w Szczecinie) sprzyja przyciąganiu klientów z Niemiec, którzy w celach handlowych licznie odwiedzają Szczecin…