Gmina Szczecin wydała warunki zabudowy

Park handlowy Rondo Hakena o pow. sprzedażowej ok. 10.000 mkw. który powstanie przy zbiegu ulic Południowej i Krygiera w Szczecinie uzyskał warunki zabudowy”. Inwestor, firma DNHS PARK komercjalizuje obiekt we własnym zakresie.

Koncepcja zakłada zgromadzenie w obiekcie branż zaspokajających podstawowe potrzeby konsumpcyjne mieszkańców w zakresie handlu i usług.

Za projekt odpowiada p. Krzysztof Słomiany z pracowni projektowej TU-ES ze Szczecina.

Dlaczego Rondo Hakena?

Szczecin ma ponad 407 tys. mieszkańców i jest siódmym największym miastem w Polsce. Miasto charakteryzuje się relatywnie niskim nasyceniem powierzchnią centrów handlowych na 1000 mieszkańców, co wskazuje na możliwy potencjał dla nowych inwestycji. Catchment rozumiany jako 15-minutowa czasowa strefa dojazdu samochodem zamieszkana jest przez ponad 200 tys. mieszkańców, z czego 82 tys. znajduje się w zasięgu do 10 minut jazdy. Planowane zagospodarowanie otoczenia to wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa, część planowanych inwestycji jest już zrealizowana bądź jest w trakcie realizacji. Otoczenie Ronda Hakena już dziś ma charakter handlowy – w pobliżu ronda znajdują się: Auchan, Decathlon oraz salony samochodowe. Projektowany Park Handlowy Rondo Hakena ma szansę skutecznie uzupełniać ofertę pobliskich obiektów wykorzystując doskonałą lokalizację oraz bogata ofertę handlową.

Rozpoczęcie inwestycji

Rozpoczęcie robót związanych z budową parku handlowego planowane jest w trzecim kwartale 2018 roku. Obecnie inwestycja jest na etapie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskiwania uzgodnień administracyjnych. Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę rozpocznie się proces budowy Parku Handlowego Rondo Hakena. Oddanie do użytku przewidywane jest w trzecim kwartale 2019 roku.

Informacje dla najemców

Lokalizacja na skrzyżowaniu głównych arterii Szczecina. Tego typu usytuowanie skutkujące dobrą widocznością obiektu będzie sprzyjało budowaniu świadomości lokalizacji handlowej i tym samym szybszemu dojrzewaniu parku handlowego. Lokalizacja przy drodze krajowej nr 13 (ul. Południowa w Szczecinie) sprzyja przyciąganiu klientów z Niemiec, którzy w celach handlowych licznie odwiedzają Szczecin (wg badania GUS* 62,2% Niemców odwiedzających Polskę robi to w celach zakupowych). Wspomniana droga łączy się bezpośrednio z prowadzącą z Niemiec autostradą A6, a zatem planowana inwestycja będzie pierwszym nowoczesnym obiektem handlowym w dla kierowców podróżujących z tamtego kierunku. Potencjał nabywczy na zakupy w handlu detalicznym statystycznego mieszkańca Szczecina jest o prawie 10% wyższy niż średni budżet przeciętnego Polaka. Co więcej, wysoki Wskaźnik Koncentracji Handlu Detalicznego świadczy o tym, że miasto silnie przyciąga klientów spoza swoich granic, pełniąc rolę regionalnej stolicy handlu.